Pratite nas

Slobodarske filmske svečanosti bile su festival filmskog stvaralaštva koji se po karakteru i ciljevima razlikovao od većine do tada postojećih. Osnovni cilj ovog festivala bio je da okupi filmske stvaraoce čiji su filmovi prožeti slobodarskim i humanim porukama, uz prikazivanje filmova sa idejnom i umetničkom sadržinom kojom se bitno doprinosi reafirmaciji ideja slobode i opštedruštvenog progresa.

Prve filmske svečanosti su održane od 20. do 24. decembra 1972. godine, a kasnije je ta manifestacija preneta u mesec jul od 01. do 07. jula - obuhvatajući istovremeno 2. juli (Dan opštine Sopot), 4. juli (Dan borca) i 7. juli (Dan ustanka naroda Srbije).

Tokom svog postojanja, Slobodarske filmske svečanosti su postale internacionalna filmska manifestacija, na kojoj su predstavljene i kinematografije zemalja za koje se u svetu jedva i zna (Obala Slonovače, Zanzibar, Vijetnam). Naravno, najviše su bile zastupljene kinematografije i autori koji u svetu filma dosežu same vrhove te umetnosti i zanata.

Žiri za vrednovanje filmova i glumačkih ostvarenja sačinjavalo je Veće narodnih heroja (iz svih republika i pokrajina) i jedan broj kulturnih i javnih radnika. Od 1990. godine žiri čine isključivo filmski i kulturni radnici.

Na slobodarskim svečanostima godinama su prisustvovale delegacije filmskih stvaralaca iz inostranstva (Sovjetskog Saveza, Madjarske, Kine, Austrije, Bugarske i drugih zemalja).

Jedan od dana na svečanostima sve do devedesetih godina posvećivan je poznatim rediteljima: Miomiru-Mikiju Stamenkoviću, Stoletu Jankoviću, Aleksandru-Saši Petroviću, Kosti Gavrasu, Mihailu Ptašuku, Mladomiru-Puriši Đorđeviću, Sergeju Bondarčuku, Grigoriju Čuhraju, Krsti Škanati).

Godine 1989. grad Beograd je uvrstio Slobodarske filmske svečanosti u red svojih manifestacija. U skladu sa promenama u društvu tokom devedesetih godina prošlog veka i Slobodarske filmske svečanosti su preimenovane u Filmski festival Sopot, a zbog ekonomskih teškoća i izolacije zemlje, Festival je od međunarodne manifestacije postao festival domaćeg filma.

Godine 1996. organizaciju Filmskog festivala ponovo preuzima Skupština opštine Sopot sve do 2007. godine, kada festival ponovo postaje manifestacija u oblasti kulture od značaja za grad Beograd.